उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,कर्णाली प्रदेशका सचिव ज्यू द्धारा धिताचौर वनस्पति उद्यानको अवलोकन भ्रमण

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने ढाँचा

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने सूचना

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र तथा धिताचौर वनस्पति उधान मा हजुर हरु लाई हार्दिक स्वागत छ

Plant Profile

Annual Progress Report

Annual Progress Report 2073-74

[ Read More… ]

Plants of Dhitachour Botanical Garden

Plants of Dhitachour Botanical Garden

[ Read More… ]

Prioritize Plants

Prioritize Plants of Nepal

[ Read More… ]