उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,कर्णाली प्रदेशका सचिव ज्यू द्धारा धिताचौर वनस्पति उद्यानको अवलोकन भ्रमण

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र जुम्ला मा स्वागत छ

Welcome to our Office

Plant Research Centre Jumla Office

Welcome To Plant Research Centre Jumla Office