राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार,२०८० सम्बन्धी सुचना

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,कर्णाली प्रदेशका सचिव ज्यू द्धारा धिताचौर वनस्पति उद्यानको अवलोकन भ्रमण

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने ढाँचा

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने सूचना

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र तथा धिताचौर वनस्पति उधान मा हजुर हरु लाई हार्दिक स्वागत छ

Plant Profile

Annual Progress Report

Annual Progress Report 2073-74

[ Read More… ]

Plants of Dhitachour Botanical Garden

Plants of Dhitachour Botanical Garden

[ Read More… ]